projektbeztytulupng [820x312]

Kalendarium podatnika na 2020 rok

STYCZEŃ

15 stycznia – opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych
15 stycznia – rata podatku leśnego od osób prawnych
15 stycznia –  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: styczeń
31 stycznia – rata podatku od nieruchomości od osób prawnych
31 stycznia – opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

LUTY

15 lutego –  rata podatku od środków transportowych
15 lutego–   rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 lutego –  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: luty

MARZEC

15 marca –   rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych
15 marca –   rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 marca –  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: marzec 
31 marca –  opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów(opłata nie dotyczy gruntów zabudowanych na cele  mieszkaniowe)

KWIECIEŃ

15 kwietnia –  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: kwiecień 
15 kwietnia –   rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych

MAJ

15 maja–  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: maj 
15 maja –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych
15 maja –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
31 maja –  opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

CZERWIEC

15 czerwca –  rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 czerwca –  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: czerwiec

LIPIEC

15 lipca –  rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 lipca –  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: lipiec 

SIERPIEŃ

15 sierpnia –  rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 sierpnia –  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: sierpień 

WRZESIEŃ

15 września –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych
15 września –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych 
15 września –  rata podatku od środków transportowych
15 września –  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: wrzesień
30 września – opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych 

PAŹDZIERNIK

15 października  –  rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 października - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: październik

LISTOPAD

15 listopada –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 listopada –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych
15 listopada –  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: listopad

GRUDZIEŃ 

15 grudnia –  rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 grudnia –  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: grudzień

 

 

 

 
Powrót do góry