logo [580x310]

Pielęgnacja oraz zabezpieczenie pomników przyrody na terenie gminy Pelplin 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje, iż w miesiącu listopadzie zakończono realizację zadania pn: Pielęgnacja oraz zabezpieczenie pomników przyrody na terenie gminy Pelplin”, które możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania wykonano następujące zadania:

1. Rada Miejska w Pelplinie uchwałą nr X/82/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. uzgodniła przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych trzech pomników przyrody.

2. Dnia 01.08.2019 r. zawarto umowę z firmą Dendroserwis Robert Porębny  w ramach której wykonano zabiegi pielęgnacyjne na trzech pomnikach przyrody położonych na terenie gminy Pelplin:

-  dębu szypułkowego o obwodzie pnia 392 cm zlokalizowany na działce nr 457/2 obręb ewidencyjny Pelplin,

- dębu szypułkowego o obwodzie pnia 430 cm zlokalizowanego na terenie działki nr 76/3 obręb ewidencyjny Małe Walichnowy,

- klonu pospolitego o obwodzie pnia 237 cm zlokalizowanego na działce nr 338 obręb ewidencyjny Rajkowy.

Prace obejmowały usunięcie posuszu, odciążeniu korony, podniesienie skrajni drzew przy drodze.

3. Wykonano prace porządkowe przy przedmiotowych pomnikach przyrody (wyrównano, teren, wycięto zakrzaczenia).

4. Wykonano i zamontowano tablice informacyjne oraz  drogowskazy do pomników przyrody.

5. Zakupiono i zamontowano nowe tabliczki na wszystkich pomnikach położonych na terenie miasta i gminy Pelplin.

Na realizację zadania została zawarta umowa pomiędzy Gminą Pelplin, a WFOŚ i GW w Gdańsku nr WFOŚ/D/II-3/973/2019  z dnia 03.06.2019 r.

Rzeczywisty koszt kwalifikowany zadania wyniósł 7096,81. Kwota dotacji ze środków WFOŚ i GW na realizację zadania wyniosła 6078,37 (85,65 %), natomiast środki pochodzące z gminy Pelplin wyniosły 1018,44 zł (14,35 %).

 
Powrót do góry