Komunikat w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Komunikat Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w Gdańsku w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. na terenie województwa pomorskiego

Po przeanalizowaniu gotowości rachmistrzów do realizacji spisu rolnego w terenie metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI), wyrażam zgodę na prowadzenie wywiadów przez rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji w formie wywiadów bezpośrednich w terenie, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych, na terenie województwa pomorskiego.

Wobec powyższego rachmistrz spisowy może realizować spis rolny metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego pod warunkiem zapoznania się z „Zasadami realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”, które stanowią załącznik do niniejszego komunikatu oraz ich bezwzględnego stosowania podczas realizacji spisu rolnego.

Przed rozpoczęciem wywiadów bezpośrednich rachmistrz jest zobowiązany złożyć do Urzędu Statystycznego w Gdańsku podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”.

/-/ Jerzy Auksztol
Z-ca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku

Wyświetlono: 131

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Powrót do góry