tło MOK Pelplin [2050x780]

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) jest samorządową instytucją kultury. Podstawowym celem Ośrodka jest włączenie społeczności Gminy Pelplin do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenie przez organizację wydarzeń kulturalnych, edukację kulturalną, promocję kultury lokalnej i regionalnej, kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i zainteresowania sztuką.

Cele Ośrodka realizowane są przez organizację imprez kulturalnych, w tym festynów, koncertów, festiwali, przeglądów twórczości, jarmarków, spektakli i innych wydarzeń o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i miedzynarodowym.

Ośrodek współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną, Gminnym Centrum Informacji, szkołami i innymi placówkami oświatowymi na terenie Gminy Pelplin oraz agencjami artystycznymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami oraz osobami fizycznymi działającymi na rzecz kultury.

Dane placówki: 

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie
ul. Kościuszki 2a, 83-130 Pelplin

tel/ fax 58 536 14 52       kom. 789 240 990
e-mail: mok@pelplin.pl
www.mok.pelplin.pl


 
Powrót do góry