Ojciec Święty Jan Paweł II (właść. Karol Józef Wojtyła), ur. 18 maja 1920 r. w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie. Polski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, sługa Boży Kościoła katolickiego, kawaler Orderu Orła Białego, od 16 października 1978 r. do 2 kwietnia 2005 r. papież. Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, niebędącym Włochem.

Ten wielki Polak odwiedził Pelplin 6 czerwca 1999 r. podczas swojej VII podróży Apostolskiej, która przebiegała pod hasłem „Bóg jest miłością”. Tysiące wiernych zgromadziło się wówczas na mszy świętej, którą odprawił na wzgórzu znajdującym się przy wjeździe do Miasta Pelplin od strony Starogardu Gdańskiego. Miejsce to bardzo szybko stało się symbolem wizyty Papieża Polaka w Pelplinie. Z tej okazji także otrzymało nazwę Góra Jana Pawła II. Do dziś także stoi tam pomnik oraz ogromny krzyż, który był częścią postawionego z okazji uroczystej mszy świętej, ołtarza.

papiezjpg [413x550]8 listopada 1999 r. Radni Rady Miejskiej w Pelplinie, uchwałą nr XII/06/99, w uznaniu nieocenionych zasług dla Polski i Świata nadali Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Pelplin. W akcie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Pelplina znajdziemy m.in. takie słowa:
„Z pięknej ziemi kociewskiej, z Pelplina – Miasta, które jest stolicą Diecezji Pelplińskiej, spieszymy do Piotra naszych czasów wdzięczni za Twoją Błogosławioną obecność w dniu 6 czerwca Roku Pańskiego 1999 w naszym mieście. Chcemy zrealizować zadania, które postawiłeś przed Nami na granicy Tysiącleci. Chcemy przyjmować, dzięki Twojemu słowu, Boże Orędzie wyrażone w Piśmie Świętym oraz w dziedzictwie pozostawionym przez Cystersów i naszych Ojców. Chcemy w naszym życiu osobistym i społecznym budować na skale, którą jest Jezus Chrystus i Jego Ciało – Kościół.”

Uchwała Rady Miejskiej w Pelplinie nr XII/06/99 z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pelplin Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II


Ksiądz Biskup Diecejzalny prof.dr hab. Jan Bernard Szlaga – ur. 24 maja 1940 r. w Gdyni – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy chełmiński w latach 1988–1992, mianowany biskupem diecezji pelplińskiej 25 marca 1992 r., profesor nauk teologicznych.
Z Pelplinem silnie połączyły go wydarzenia 25 marca 1992 r. Wówczas to Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus (Cały Twój lud w Polsce) ustanowił nowy podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce. Dzięki tej największej reorganizacji Kościoła w powojennej Polsce, powołano nowe diecezje w tym m.in. diecezję pelplińską. Powstała ona z części dotychczasowej diecezji chełmińskiej oraz dekanatów archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Stolicą diecezji pelplińskiej zostało Miasto Pelplin. Tym samym Pelplin stał się nowym domem dla Księdza Biskupa Diecezjalnego prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi.
Obecność Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi jest bardzo ważna dla lokalnej społeczności. Jego ogromne zaangażowanie w budowanie lepszej rzeczywistości na ziemi pelplińskiej jest wyraźnie dostrzegalne w każdym z jego działań.

30 grudnia 2003 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie nr XV/128/03 Księdzu Biskupowi prof. dr hab. Janowi Bernardowi Szladze został nadany tytuł Honorowego Obywatela Gminy Pelplin. W akcie nadania tegoż tytułu znalazły się m.in. takie słowa: „Niechże tytuł ten będzie wyrazem wdzięczności i uznania za ogrom działań które przyniosły Pelplinowi rozgłos i sławę w Polsce i na świecie. Najznakomitsze z nich to na pewno: inicjatywa, przygotowanie i organizacja wizyty w Pelplinie Ojca Świętego Jana Pawła II, podczas pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcowe dni 1999 r. Dzień 6 czerwca tegoż roku pozostanie dla Pelplina największym w ponad siedmiowiekowej historii. Wśród wielu wydarzeń, które przyniosły dni posługi arcypasterskiej na czoło wysuwają się: kompleksowa renowacja całego pocysterskiego kompleksu zabytkowego, podjęta po upływie kolejnych 100 lat, a przywracająca, odtworzoną z pieczołowitością, świetność Bazyliki Katedralnej, krużganków, wirydarza czy wspaniałych barokowych organów. Gdy dodamy do tego przywrócenie po 39 latach przerwy działalności Collegium Marianum, patronat nad restauracją Kościółka i budynku b. szpitala pocysterskiego, to jednoznacznie stwierdzić należy, że to właśnie te dokonania w sposób szczególny i ponadczasowy wprowadziły Pelplin w XXI wiek.”

szlagaaktjpg [413x550]Ogromny podziw dla wiedzy i zasług Księdza Biskupa oraz jego wyjątkowego wyrazu słów, które zachwycają, wewnętrznie budują, gdy trzeba zaniepokoją, nieustannie dodają nadziei i wskazują drogę, stanowi dla ziemi Pelplińskiej znaczące wyróżnienie.
Uchwała Rady Miejskiej w Pelplinie nr XV/128/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pelplin JE Księdzu Biskupowi Diecezjalnemu prof. dr hab. Janowi Bernardowi Szladze

 

Metropolita Krakowski Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – ur. 27 kwietnia 1939 r. w Rabie Wyżnej. Polski biskup rzymskokatolicki, kardynał prezbiter Santa Maria del Popolo, od 27 sierpnia 2005 r. arcybiskup metropolita krakowski, doktor teologii, członek Kongregacji Wychowania Katolickiego i Rady ds. Środków Masowego Przekazu. 23 maja 2006 r. Radni Rady Miejskiej w Pelplinie, Uchwałą nr XVI/406/06, w uznaniu za zasługi dla Gminy Pelplin nadali Jego Eminencji Księdzu Stanisławowi Kardynałowi Dziwiszowi Metropolicie Krakowskiemu, tytuł Honorowego Obywatela Gminy Pelplin. W akcie nadania tegoż tytułu znajdują się m.in. takie słowa: „Niechże tytuł ten będzie wyrazem wdzięczności i uznania za ogrom działań które przyniosły Pelplinowi rozgłos i sławę w Polsce i na świecie. Dziękujemy Waszej Eminencji za lata posługi przy boku Sługi Bożego umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II jako osobistego sekretarza, przyjaciela, pomocnika i powiernika – dla dobra ludzi, Kościoła i świata.

Podziwiamy to niezwykłe oddanie Księdza Kardynała Wielkiemu Papieżowi zarówno w chwilach radości jak i w chwilach trudnych i tragicznych pełnienia przez Niego posługi Piotrowej. Pamiętamy tragiczny dzień czerwcowy 1961 r. i dni ostatnie w których Jan Paweł II odchodził do Domu Ojca. W naszych oczach Wasza Eminencja pozostanie jako najważniejszy świadek Jego życia, pontyfikatu i świętości. Wdzięczni jesteśmy za trud Waszej Eminencji w przygotowanie i przebieg pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny w tym tej jednej szczególnej, do naszej ziemi do Pelplina 6 czerwca 1999 r.”

Podczas uroczystości nadania aktu honorowego obywatelstwa powiedział: „Przyjmuję to obywatelstwo jako hołd dla Jana Pawła II, którego siódmą rocznicę przybycia do Pelplina dzisiaj obchodzimy – mówił metropolita krakowski. Pelplin będzie dla mnie od dzisiaj moim miastem, jak moja miejscowość urodzenia – Rawa Wyżna, gdzie się wychowałem, jak Kraków, gdzie także spędziłem moją młodość u boku kardynała Karola Wojtyły, i Rzym, gdzie mogłem służyć Piotrowi naszych czasów.”

dziwiszaktjpg [413x550]

Uchwała Rady Miejskiej w Pelplinie nr XVI/406/06 z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pelplin JE Księdzu Kardynałowi dr Stanisławowi Dziwiszowi

 

Kazimierz Piechowski urodził się 3 października 1919 r. w Rajkowach. Był więźniem niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, z którego zdołał uciec. Późniejszy żołnierz AK, absolwent Politechniki Gdańskiej, prześladowany i torturowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i sąd stalinowski.

Pochodzi z rodu szlacheckiego Piechowskich, herbu Leliwa z Piechowic pod Kościerzyną, szeroko rozgałęzionego nie tylko na Pomorzu, ale również w całej Polsce, Niemczech, USA i innych krajach. Od najmłodszych lat związany ze Tczewem, gdzie przed wojną był działaczem Związku Harcerstwa Polskiego.

Po wybuchu II wojny światowej w listopadzie 1939 r. wraz z kolegą z drużyny harcerskiej Alfonsem „Alkiem” Kiprowskim próbował przedostać się na Węgry, aby stamtąd ruszyć do Francji, gdzie tworzone było wojsko polskie. Obaj zostali schwytani przez patrol niemiecki w pobliżu granicy, aresztowani i torturowani. Z aresztu trafili do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Piechowski otrzymał numer obozowy 918, ponieważ dotarł do obozu w drugim transporcie od czasu jego utworzenia. Uczestniczył w apelu, podczas którego o. Maksymilian Kolbe ofiarował swoje życie za życie Franciszka Gajowniczka. Obawiając się fizycznej eksterminacji, po dwóch latach zdecydował się na ucieczkę z obozu. Ucieczka rozpoczęła się 20 czerwca 1942 r. Kazimierz Piechowski wraz z trzema innymi więźniami: por. AK Stanisławem Jasterem, ukraińskim mechanikiem Eugeniuszem Benderą i Józefem Lempartem z Wadowic włamał się do magazynu mundurów, wykradł również samochód esesmański Steyr 220 i z bronią wyjechał nim wraz z kolegami przez punkt kontrolny tzw. dużego łańcucha straży wokół terenu obozowego. Nie posiadał żadnych dokumentów, a ucieczkę umożliwiła mu biegła znajomość języka niemieckiego wyniesiona z domu rodzinnego. Jest to jedna z najbardziej brawurowych i spektakularnych ucieczek z Auschwitz. Została przedstawiona w fabularyzowanym dokumencie nakręconym przez BBC, w którym wystąpił także sam Piechowski.

Po ucieczce z obozu wstąpił do Armii Krajowej, w szeregach której walczył do końca wojny. Po powrocie na Pomorze podjął pracę. Po donosie dotyczącym akowskiej przeszłości, został skazany na 10 lat więzienia, z czego odsiedział 7. Swoje losy w niemieckim obozie Auschwitz opisał w książce „Byłem numerem”.


Z inspiracji dr Adama Cyry, starszego kustosza z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Reżyser Marek Tomasz Pawłowski zrealizował o Piechowskim film dokumentalny, zatytułowany „Uciekinier”. Wypowiedzi Kazimierza Piechowskiego z 2012 r. zostały wykorzystane w filmie dokumentalnym pt. Jaster. Tajemnica Hela z 2014 r., opowiadającym o Stanisławie Jasterze. W styczniu 2015 r. w audycji Polskiego Radia „Godzina Prawdy” jeszcze raz opowiedział swoją historię Michałowi Olszańskiemu.

Pan Kazimierz Piechowski jest mieszkańcem miasta Gdańska.

Upamiętnienie:
1)       W styczniu 2006r., na wniosek Senatora RP Macieja Płażyńskiego, Rada Miasta Tczewa nadała Kazimierzowi Piechowskiemu tytuł honorowego obywatela.
2)       Piechowskiemu poświęcono polski film dokumentalny reżyserii Marka Pawłowskiego, zatytułowany Uciekinier (2006r.).
3)       Katy Carr, brytyjska piosenkarka z polskimi korzeniami, poświęciła ucieczce Kazimierza Piechowskiego z Auschwitz swoją piosenkę „Kazik Kommander’s Car” z albumu „Coquette”.
4)       Audytorium w budynku Collegium sub Horologio w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu otrzymało imię Kazimierza Piechowskiego.

 

skmbt_c22016100412420resizer8001jpg [566x800]

 

3 października 2016 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie nr XXVII/186/16 Panu Kazimierzowi Piechowskiemu został nadany tytuł Honorowego Obywatela Gminy Pelplin.
Uchwała rady Miejskiej z dnia 3 października 2016 r w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pelplin Panu Kazimierzowi Piechowskiemu

 


 
Powrót do góry