Zmiany w przyznawaniu stypendium sportowego

Dodano przez Redaktor, 15 września 2017 w Ogólne, Ogłoszenia, Rada Miejska, Sport, Szkoły
0

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przyznawania stypendiów sportowych, uprzejmie informujemy, iż Rada Miejska w Pelplinie Uchwałą Nr XXXIX/266/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. przyjęła nowy regulamin przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin dla wybitnie uzdolnionych sportowców.

W nowym regulaminie zmianie uległy zarówno kryteria przyznawania stypendium dla sportowców, jak i okres za który są przyznawane.

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w przyznawaniu stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin dla wybitnie uzdolnionych sportowców za rok 2016 i 2017:

a) Stypendium mogą otrzymać zawodnicy startujący w indywidualnych i drużynowych olimpijskich dyscyplinach sportowych:

- będący mieszkańcami gminy Pelplin i osiągający wysokie wyniki sportowe

- będący mieszkańcami gminy Pelplin i osiągający wysokie wyniki sportowe w klubach działających na terenie gminy Pelplin;

- niebędący mieszkańcami gminy Pelplin i osiągający wysokie wyniki sportowe w klubach działających na terenie gminy Pelplin lub uczących się w placówkach oświatowych na terenie gminy Pelplin;

- będący mieszkańcami gminy Pelplin i osiągający wysokie wyniki sportowe w klubach działających poza terenem gminy Pelplin;

b) Stypendium przyznawane jest w następującej wysokości (wysokość kwoty za miesiąc):

zawodnikom za udział w:

- Igrzyskach Olimpijskich – 400 zł;

- Mistrzostwach Świata – 300 zł;

- Mistrzostwach Europy – 200 zł;

- Mistrzostwach Polski – 150 zł;

zawodnikom za zdobycie medalu/medali, na wymienionych w ust. 2 pkt.1 imprezach sportowych, niezależnie od ich koloru:

- Igrzyskach Olimpijskich – 550 zł;

- Mistrzostwach Świata – 450 zł;

- Mistrzostwach Europy – 350 zł;

- Mistrzostwach Polski – 250 zł;

- Mistrzostwach Województwa Pomorskiego – 150 zł

c) Wnioski składa się w terminie do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, który dotyczy mijającego roku w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin, na formularzu określonym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.

d) W okresie przejściowym będą również uwzględniane wnioski składane do 31 grudnia 2017 roku – za osiągnięcia sportowe za okres wrzesień-grudzień 2016 roku

Zatem do 31 grudnia 2017 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnie uzdolnionych sportowców za osiągnięcia w okresie wrzesień-grudzień 2016 oraz osiągnięcia w całym roku 2017.

Pełna treść regulaminu oraz wniosek o przyznanie stypendium sportowego dostępne są poniżej.

Stypendia sportowe – uchwała ogłoszona

Wniosek-stypendium sportowe