Zgłoś kandydata do nagrody Starosty

Dodano przez Redaktor, 15 grudnia 2014 w Kultura, NGO, Ogólne, Sport
0

Od 2 do 15 stycznia 2015 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie można składać wnioski o przyznanie nagrody Starosty Tczewskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu za rok 2014 oraz za całokształt osiągnięć.

Zasady przyznawania nagród Starosty Tczewskiego w dziedzinie kultury i sportu regulują zapisy uchwały nr XVIII/101/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu zmienionej uchwałą nr L/325/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 października 2014 r. oraz uchwały nr XVIII/100/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 grudnia 2012 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie osobiście lub za pośrednictwem poczty na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do uchwał. Za datę wiążącą uznaje się datę wpływu do Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Więcej informacji można znaleźć <tutaj>