Zapraszamy na konferencję ewaluacyjną

Dodano przez Administrator, 7 grudnia 2011 w Ogólne
0

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin na konferencję „Ewaluacja i aktualizacja LSR dla obszaru LGD Wstęga Kociewia”, która odbędzie się 09 grudnia 2011 r. (piątek) o godz. 11:30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie, (ul. Kościuszki 2a).

Program Konferencji „Ewaluacja i aktualizacja LSR dla obszaru LGD Wstęga Kociewia”

  1. Otwarcie konferencji
  2. Informacja o metodzie, organizacji i przebiegu badań
  3. Prezentacja wyników badań „Ewaluacja i aktualizacja LSR dla obszaru LGD Wstęga Kociewia”
  4. Prezentacja zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
  5. Informacja o barierach we wdrażaniu LSR z punktu widzenia wnioskodawców
  6. Dyskusja
  7. Zamknięcie konferencji
  8. Prezentacja kuchni lokalnej

 

Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje pięć gmin powiatu tczewskiego i została oparta na diagnozie stanu tego obszaru oraz wynikach konsultacji przeprowadzonych w trakcie debat strategicznych z udziałem Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”, lokalnych decydentów, liderów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli środowisk twórczych i artystycznych oraz kulturalnych. Również na etapie aktualizacji Strategii dokonanej w 2011 r., zapewniono udział osób reprezentujących różne środowiska i sektory i wykorzystano informacje uzyskane od szerokiego grona respondentów.

Podstawowym przesłaniem dokumentu ‐ poza określeniem celów dla obszaru objętego Strategią ‐ jest określenie przedsięwzięć, które w większości staną się podstawą do tworzenia poszczególnych operacji przez które Strategia będzie realizowana. Przedsięwzięcia zawarte w przedmiotowym dokumencie zawierają w sobie narzędzia wykonawcze w postaci przypisanych im listom rekomendowanych operacji oraz wskaźnikom.

Propozycję zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo tutaj.

(RPI)