Zajęcia otwarte w Przedszkolu nr 2 w Pelplinie

Dodano przez Administrator, 16 maja 2013 w Ogólne, Szkoły
1

W maju 2013 r. w ramach współpracy z rodzicami zorganizowano w Przedszkolu Nr 2 w Pelplinie zajęcia otwarte dla rodziców dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.

 

Podczas zajęć rodzice mieli możliwość zapoznania się ze sposobami i metodami pracy nauczycieli z dziećmi w poszczególnych grupach wiekowych, relacjami na drodze nauczyciel – dziecko i odwrotnie oraz obserwowania sposobu zachowania się dziecka na tle grupy. Jednym z najważniejszych celów przyświecających idei zajęć otwartych było stworzenie rodzicom możliwości śledzenia postępów własnego dziecka w zakresie osiągania sprawności umysłowych, ruchowych, muzycznych, plastycznych i innych. Rodzice mogli obiektywnie zaobserwować tempo rozwoju własnego dziecka i jednocześnie porównać je z poziomem rozwoju rówieśników z grupy przedszkolnej.

 

Uczestniczenie rodziców w zajęciach otwartych skutkuje lepszymi relacjami rodziców z dzieckiem, chęcią pomocy dziecku w przypadku istniejących trudności i większym zaangażowaniem w pomoc dziecku w rozwijaniu jego umiejętności, zdolności.

 

Frekwencja rodziców na zajęciach otwartych w poszczególnych grupach wiekowych była bardzo duża. Rodzice bardzo chętnie uczestniczą w tego typu formach współpracy z przedszkolem.

 

(Pn2)