XXIII sesja Rady Miejskiej w Pelplinie

Dodano przez Administrator, 25 października 2012 w Ogólne, Rada Miejska
0

Dnia 30 października 2012 roku o godzinie 10.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie (ul. Kościuszki 2) odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Pelplinie.

 

Porządek obrad:
1.  Sprawy regulaminowe
2.  Wręczenie nagród Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin dyrektorom i nauczycielem gminnych placówek oświatowych z okazji święta Edukacji Narodowej, wręczenie aktów nadania nauczycielom mianowanym, wręczenie stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych oraz nagród i wyróżnień  Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „Kocham, lubię, szanuje …nie śmiecę”.
3.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac w okresie między sesjami.
4.  Informacja o realizacji zadań Gminy w zakresie oświaty w roku szkolnym 2011/2012.
5.  Ocena przebiegu realizacji Uchwały Nr VII/48/07 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zlecenia gminnej osobie prawnej „Pelkom” Sp. z o.o. w Pelplinie wykonywania niektórych zadań Gminy oraz upoważniania w tym zakresie Zarządu tej Spółki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Pelplin na rok 2012.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Uchwały Nr XVII/144/12 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjalnym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/109/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2012.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/110/11 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Pelplin na lata 2012 – 2038
14.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2013.              
15.
  Interpelacje i zapytania

 

Zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pelplinie

 

(RM)

About the Author

AdministratorView all posts by Administrator