XXII Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie

Dodano przez Administrator, 19 września 2012 w Ogólne, Rada Miejska
0

W dniu 18 czerwca 2012 roku w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie  odbyła się XXII Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie, którą otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Mirosław Chyła. W sesji uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanuch, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Tadeusz Błędzki, Sekretarz Gminy Jolanta Ligmanowska, Skarbnik Gminy Maria Sławińska, Sołtysi z terenu Gminy Pelplin, oraz licznie zaproszeni goście a wśród nich Starosta Tczewski  Józef Puczyński, radni Powiatu Tczewskiego Piotr Łaga i Marek Modrzejewski, Wojciech Szambowski Prezes „Pelkom” Sp. z o.o., Dorota Sakowska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie. W gronie przybyłych gości znaleźli się dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Pelplin.

Po otwarciu sesji i sprawach regulaminowych radni oraz zaproszeni goście wysłuchali informacji Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac w okresie między sesjami. Następnie w krótkim wystąpieniu Starosta Tczewski Józef  Puczyński nakreślił zamierzenia i kierunki rozwoju całego powiatu tczewskiego na nadchodzący rok 2013 i odpowiedział na tematy nurtujące mieszkańców gminy Pelplin, które przekazali radni rady Miejskiej w Pelplinie.

 

Następnie w omawianym porządku obrad omówiono ważne tematy tej sesji:
•  Informacja z wykonania budżetu  za I półrocze 2012 roku.
•  Informacja z  przebiegu realizacji Uchwała Nr IX/60/07 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 25 września 2007 roku w sprawie przyjęcia „Programu budowy i modernizacji dróg gminnych na lata 2007 – 2025”

 

Ponadto podjęto uchwały w sprawie:
•  nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pelplinie
•  przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Pelplin na lata 2013 – 2015.
•  podziału miasta i gminy na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
•  obniżenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
•  zmiany uchwały Nr XIV/109/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2012.
•  zmiany uchwały Nr IV/110/11 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Pelplin na lata 2012 – 2038
•  zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Miasta i Gminy Pelplin

 

(RM)

About the Author

AdministratorView all posts by Administrator