XV sesja Rady Miejskiej w Pelplinie

Dodano przez Administrator, 25 stycznia 2012 w Ogólne, Rada Miejska
0

W dniu 30 stycznia 2012 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie (Plac Grunwaldzki 4) w sali posiedzeń im. Adama Kaszowicza odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Pelplinie.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe
  • otwarcie sesji
  • zatwierdzenie porządku obrad sesji
  • przyjęcie protokołu ostatniej sesji
 2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac w okresie między sesjami.
 3. Przyjęcie protokołów kontroli przeprowadzonych w roku 2011 przez komisję rewizyjną Rady Miejskiej w Pelplinie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2012.
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia radnego do reprezentowania Rady Miejskiej w Pelplinie.
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia radnego do reprezentowania Rady Miejskiej w Pelplinie.
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia radnego do reprezentowania Rady Miejskiej w Pelplinie.
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadzoru nad działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej.
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2013 – Rokiem Ks. Janusza St. Pasierba.
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele publiczne stanowiącej własność Gminy Pelplin.
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego na terenie Miasta i Gminy Pelplin.
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały
 12. Interpelacje i zapytania.

(RM)