Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sposób gromadzenia odpadów Wysokość opłaty
Selektywnie (odpady segregowane) 18 zł od osoby
Nieselektywnie (odpady zmieszane) 30 zł od osoby
Ulga dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 40%

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr II/18/18 z dn. 30 listopada 2018 r.