Wyniki konkursu ofert na zadania własne gminy ogłoszonego 08.02.2017 r. w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”

Dodano przez Redaktor, 17 marca 2017 w NGO, Ogólne
0

W ramach otwartego konkursu ofert na zadania własne gminy ogłoszonego 08.02.2017 r., do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin wpłynęła 1 oferta.

Po rozpatrzeniu oferty, biorąc pod uwagę wyniki pracy Komisji Konkursowej, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin wyłonił organizację pozarządową – operatora projektu, któremu Gmina Pelplin zleci organizację konkursu dotacyjnego – regranting dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Szczegóły <tutaj>