Koncert Pelplińskiej Orkiestry Dętej

Serdecznie zapraszamy na koncert Pelplińskiej Orkiestry Dętej, który odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie 24 kwietnia 2019 o godz. 19:00.

Wstęp wolny!

Pelplińska Orkiestra Dęta

Za datę powstania Orkiestry przyjmuje się dzień 5 września 2007 roku, datę pierwszej próby muzyków, po półrocznych staraniach o jej powstanie czynionych przez dyrektora Ośrodka Kultury Piotr Łagi. Pierwsi muzycy w Orkiestrze grali wyłącznie na własnych i wypożyczonych instrumentach. Kapelmistrzem Orkiestry jest od początku Tadeusz Negowski, muzyk (klarnet) i nauczyciel, dyrektor Szkoły Muzycznej w Starogardzie Gd. Już po niespełna czterech miesiącach prób, 23 grudnia 2007 roku, Orkiestra zagrała swój pierwszy koncert kolęd w Bazylice Katedralnej, w obecności Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi.

Koncerty Orkiestry organizowane są w Ośrodku Kultury średnio dwa razy w roku. Poza tym Orkiestra gra podczas obchodów świąt lokalnych, państwowych, religijnych oraz na różnych wydarzeniach kulturalnych w gminie, a także w regionie. Próby całej Orkiestry, które prowadzi kapelmistrz, odbywają się w okresie roku szkolnego, niezmiennie w każdą środę. Próby sekcyjne i indywidualne prowadzone są pod kierunkiem Krzysztofa Kotlęgi. Początkowy okres działalności Orkiestry znacznie wsparli lokalni sponsorzy. Pozwoliło to na zakup pierwszych instrumentów i potrzebnych akcesoriów. Dynamiczny rozwój Orkiestry przypada na lata 2009-2012, kiedy liczebność Orkiestry wzrosła z kilkunastu do ponad trzydziestu muzyków, pozyskano środki na wykonanie sali prób i zakupy nowych instrumentów. Członkami Orkiestry są muzycy z gminy Pelplin, z Tczewa oraz innych miejscowości z regionu. Orkiestra finansowana jest z budżetu Ośrodka Kultury. We wrześniu 2017 roku Orkiestra liczy 35 muzyków.

Orkiestry dęte istniały w Pelplinie już przed II wojną światową. Od lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych ubiegłego stulecia działała w mieście orkiestra dęta pod dyrekcją Franciszka  Ratajczaka (przez pewien okres pod auspicjami ZHP). Historia tamtej orkiestry została zapisana w pamięci wielu mieszkańców Pelplina, a zapiski, artykuły prasowe i zdjęcia obrazujące jej działalność znajdują się w kronikach Szkoły Muzycznej w Pelplinie i Szkoły nr 2 w Pelplinie, dostępnych obecnie w Wirtualnym Muzeum Pelplina pod adresem www.historyczny.pelplin.pl

Drukuj Pobierz PDF

events.label.seeMore

Powrót do góry