Kalendarium podatnika na 2019 r.

 

STYCZEŃ
15 stycznia – opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych
15 stycznia – rata podatku leśnego od osób prawnych
15 stycznia –  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: styczeń
31 stycznia – rata podatku od nieruchomości od osób prawnych
31 stycznia – opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

LUTY
15 lutego –  rata podatku od środków transportowych
15 lutego–   rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 lutego –  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: luty

MARZEC
15 marca –   rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych
15 marca –   rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 marca –  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: marzec
31 marca –  opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów(opłata nie dotyczy gruntów zabudowanych na cele  mieszkaniowe)

KWIECIEŃ
15 kwietnia –  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: kwiecień
15 kwietnia –   rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych

MAJ
15 maja–  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: maj
15 maja –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych
15 maja –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
31 maja –  opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

CZERWIEC
15 czerwca –  rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 czerwca –  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: czerwiec

LIPIEC
15 lipca –  rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 lipca –  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: lipiec 

SIERPIEŃ
15 sierpnia –  rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 sierpnia –  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: sierpień 

WRZESIEŃ
15 września –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych
15 września –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 września –  rata podatku od środków transportowych
15 września –  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: wrzesień
30 września – opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych 

PAŹDZIERNIK
15 października  –  rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 października - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: październik

LISTOPAD
15 listopada –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 listopada –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych
15 listopada –  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: listopad

GRUDZIEŃ
15 grudnia –  rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 grudnia –  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za miesiąc: grudzień

Drukuj Pobierz PDF

events.label.seeMore

Powrót do góry