Wybory sołeckie zakończone

Dodano przez Redaktor, 16 grudnia 2016 w Ogólne, Ogłoszenia
0

Zakończył się czas zebrań sprawozdawczo  wyborczych na terenie gminy Pelplin. W jedenastu sołectwach wybrani zostali sołtysi i rady sołeckie na nową kadencję 2016 – 2020. W zebraniach uczestniczyli Patryk Demski Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, Dariusz Górski Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, Mirosław Chyła Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie. Frekwencja na większości spotkań była wysoka oraz zainteresowanie mieszkańców sytuacją sołectwa jak i sprawami całej Gminy. W trakcie zebrań mieszkańcy z wielką uwagą wysłuchali sprawozdań sołtysów i rad sołeckich za minioną kadencję, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin przedstawił projekt budżetu na rok 2017 oraz omówił sprawy bieżące i realizowane inwestycje. Wszystkie nurtujące mieszkańców sprawy były omówione i przedyskutowane.

Mieszkańcy dokonali wyboru a sołtys, jako przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy będzie w następnych czterech latach uprawniony do:

-        reprezentowania sołectwa na zewnątrz;

-        zwoływania zebrań wiejskich;

-        realizowania uchwał Rady Miejskiej w Pelplinie dotyczących sołectwa, a także umożliwiania zapoznania się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa;

-        w zakresie ustalonym przez Radę Miejską w Pelplinie dokonywania poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, jako inkasent organu podatkowego;

-        uczestniczenia w sesjach Rady Miejskiej w Pelplinie;

-        zobowiązany jest również do brania udziału w posiedzeniach komisji rady, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

Wyniki wyborów w poszczególnych sołectwach w poniższym linku:

WYNIKI WYBORÓW