Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Pelplinie.

Dodano przez Redaktor, 22 lipca 2016 w Ogólne, Ogłoszenia, Rada Miejska
0

Uprzejmie zawiadamiam, że 29 lipca 2016 roku o godzinie 8.00 w Miejskiej Bibliotece Publiczne im. ks. B. Sychty w Pelplinie (ul. Sambora 5) odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Pelplinie. 

Materiały wnoszone na sesję:

 

Porządek obrad:

1.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/15 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin na lata 2016 – 2023 (druk nr 220)

2.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/116/15 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok (druk nr 221)

3.    Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem

/-/ Mirosław Chyła

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie