Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – susza (2018)

Mając na uwadze utrzymujące się od dłuższego czasu niekorzystne warunki atmosferyczne i wystąpienie na terenie gminy Pelplin suszy, Burmistrz Gminy Pelplin złożył do Wojewody Pomorskiego wniosek o powołanie komisji do oszacowania szkód w uprawach rolnych, związanych z tym zjawiskiem.

W związku z tym zwracamy się do rolników, u których wystąpiły szkody, o składanie wniosków.
Jednocześnie zwracamy się o pełne i prawidłowe wypełnienie wniosków, co umożliwi sprawne przeprowadzenie szacowania wysokości strat.

Pomoc na dzień dzisiejszy będzie udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku ( Dz. U. z 2015 poz. 187 ) w sprawie szczegółowego zakresu i realizacji niektórych zadań agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.

Procedura szacowania strat, odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi  ogłoszonymi w biuletynie informacji publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce WBiZK.

Pobierz wniosek klikając >tutaj<
Pobierz oświadczenie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych >tutaj<