Władze miasta

Wyznaczenie Pana Tomasza Czerwińskiego do pełnienia funkcji
Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin zgodnie z dokumentem,
wydanym dnia 15 maja 2018 r. w Warszawie,
podpisanym przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego.

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin
e-mail: burmistrz@pelplin.pl
tel. 58 536-12-61

                                  

Wygaszenie mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Pana Patryka Demskiego,
zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 23 maja 2018 r.

                                  

Odwołanie Zastępcy Burmistrza Pana Dariusza Górskiego z mocy prawa na podstawie art. 28 e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin
e-mail: zastepca.burmistrz@pelplin.pl

                                  

Bogdan Badziong
Sekretarz Gminy
e-mail: sekretarz@pelplin.pl

                                  

Justyna Lewandowska
Skarbnik Gminy
e-mail: skarbnik@pelplin.pl

Godziny przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków:

W okresie od dnia 23 maja 2018 r. do wyłonienia osoby pełniącej obowiązki Burmistrza dyżur przyjmowania interesantów zostaje zawieszony.