Konkurs ,,AmberOne Blisko Nas"

Od początku istnienia Amberone Autostrady A1,  Gdańsk Transport Company S.A. stara się promować gminy, przez które przebiega zarządzana przez nią droga. Ideą Gdańsk Transport Company S.A. jest także wspieranie inicjatyw społecznych przyczyniających się do polepszenia jakości życia.

W ramach konkursu nagrodzone będą projekty realizowane przez organizacje lokalne mające swoja siedzibę na terenie gmin, przez które przebiega Amberone Autostrada A1, tj. na 152 km odcinku Autostrady A1 od Rusocina do Nowej Wsi.

Ideą konkursu jest wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, realizowanych wspólnie przez lokalną społeczność i jeśli to możliwe pracowników GTC, a przyczyniających się do polepszenia jakości życia tych społeczności.

Dodatkowo punktowane będą projekty zawierające działania związane z bezpieczeństwem (np. edukacja w kwestiach bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększanie bezpieczeństwa w ruchu poprzez wprowadzanie rozwiązań technicznych infrastrukturalnych itp.) oraz działania proekologiczne (związane np. z sadzeniem zieleni, oczyszczaniem wód czy terenów).

Uczestnikami konkursu mogą być fundacje, stowarzyszenia, komitety społeczne, koła gospodyń wiejskich, ośrodki kultury, biblioteki, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie oraz inne organizacje społeczne, które mają siedzibę na terenie gminy, na której terenie ma być realizowany projekt, zgłoszony do konkursu.

Uczestnikami konkursu nie mogą być jednostki samorządu terytorialnego ani ich urzędy, przedsiębiorcy, partie polityczne lub inne organizacje prowadzące działalność polityczną.

Realizacja projektów musi nastąpić w terminie od 1 czerwca 2020 r. do 31 października 2020 r.

W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody pieniężne przeznaczone na sfinansowanie nagrodzonych nimi projektów:

5 nagród po 5.000 złotych każda (kategoria ,,Amberone Blisko Nas 5000"). Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 25.000 złotych.

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 maja 2020 roku, a informacja o przyznanych nagrodach zostanie umieszczona na stronie internetowej AmberOne Autostrady A1 www.a1.com.pl

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.al.com.pl w zakładce KONKURS.

 

Wyświetlono: 242

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Powrót do góry