Projekt budowy infrastruktury światłowodowej w Gminie Pelplin – ważne informacje!

W związku z wieloma zapytaniami oraz wątpliwościami, jakie mieszkańcy kierują do Urzędu, poniżej przedstawiamy skompilowaną informację w zakresie realizowanego przez „Orange” Polska projektu pn.: „Starogardzki Orange Światłowód”, który jest realizowany z dofinansowaniem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Celem inwestycji jest likwidacja internetowych „białych plam” na mapie Polski i dostarczenie ultraszybkiego i stabilnego internetu mieszkańcom oraz zmniejszenie technologicznego dystansu w stosunku do lepiej rozwiniętych cyfrowo regionów kraju.

Zakres inwestycji został określony na podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej - regulatora rynku telekomunikacyjnego. Zestawienie konkretnych lokalizacji, jakie zostaną objęte niniejszym projektem znajdą Państwo pod linkiem: https://orange.binaries.pl/binaries/o/map/ak/html/hybris/inne/POPC/pdf/Wykaz_planowanych_POPC2_Starogardzki.pdf.

Obecnie według posiadanej przez Gminę Pelplin wiedzy trwa etap ostatecznych uzgodnień z właścicielami budynków w miejscowości Małe Walichnowy. Jeśli będziemy posiadali informacje o innych miejscowościach, niezwłocznie będziemy o tym fakcie Państwa informować.

Cała inwestycja, zgodnie z zapewnieniami „Orange” Polska ma zostać zrealizowana w 2020 r. Do domów tych Państwa, które znajdują się na liście może dotrzeć przedstawiciel „Orange” Polska, który odpowiada za ostateczne uzgodnienie realizacji inwestycji, tj. budowy infrastruktury światłowodowej do granicy działki (jeśli chodzi o domy jednorodzinne) oraz do klatek schodowych (jeśli chodzi o domy wielorodzinne). W tym celu wspomniany przedstawiciel przedłoży Państwu do podpisania umowę, która zezwoli wykonawcy na budowę linii światłowodowej. Zaznaczyć należy, że po pierwsze odbudowa zniszczonej infrastruktury, np. chodnika, leży po stronie wykonawcy, takie zapisy są także zawarte w przedkładanych do podpisania Państwu umowach. Załącznikami do nich są mapy przedstawiające zakres inwestycji oraz umiejscowienie planowanych do wbudowania światłowodów. Także po zakończeniu inwestycji obie strony, tj. „Orange” Polska oraz mieszkańcy, będą podpisywali protokół zdawczo – odbiorczy, w którym określa się ewentualne uwagi co do sposobu wydania i stanu odpowiedniej nieruchomości. Po drugie, cała inwestycja realizowana przez „Orange” Polska i żaden z mieszkańców nie ponosi żadnych kosztów związanych z budową infrastruktury światłowodowej.

Przedstawiciel „Orange” Polska, który zapuka do Państwa drzwi posiada stosowne pełnomocnictwo z ramienia inwestora oraz pozostałe dokumenty, o których wyżej mowa.

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła, wychodząc naprzeciw Państwa sygnałom informuje, że w przypadku dalszych wątpliwości co do realizacji projektu „Orange” Polska, może zorganizować spotkania informacyjne dla mieszkańców, na których zarówno przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, jak i osoby odpowiedzialne za ten etap inwestycji ze strony „Orange” Polska, postarają się odpowiedzieć na wszelkie możliwe pytania.

Informacje w zakresie tego projektu znajdziecie Państwo także pod linkiem: https://uniaswiatlowodowa.pl/starogardzki/pelplin/instalacje.

Wszelkie pytania, wątpliwości, jak również chęć organizacji wspomnianych spotkań, prosimy kierować do pracownika UMiG Pelplin – Krzysztof Adamczyk, tel. 58 536 12 61, wew. 20 lub mailowo: kadamczyk@pelplin.pl.

Wyświetlono: 551

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Powrót do góry