Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Gminy Pelplin

Na ulicach polskich miast oraz wsi coraz częściej można spotkać osoby, które ukończyły 60. rok życia. Odsetek osób starszych w Polsce już teraz wynosi ponad 20%, a prognozy wskazują, że w najbliższych latach będzie się stale zwiększał. Jako że jednym z filarów zadań własnych gminy jest tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, realizacja tego typu zadań w coraz większym stopniu powinna brać pod uwagę osoby starsze – ich punkt widzenia, opinie i potrzeby. W tym celu, z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Mirosława Chyły, powołana została Rada Seniorów Gminy Pelplin.

Rada Seniorów zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku oraz domów i klubów Senior plus.

Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach ważnych dla osób starszych. Celem działania Rady  jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowisk seniorów poprzez współpracę z władzami gminy przy rozstrzyganiu istotnych spraw i ich oczekiwań, przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów, wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz seniorów, zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego, wspieranie wszelkich form aktywności seniorów, działania na rzecz umacniania  międzypokoleniowych więzi społecznych, upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych, a przez to wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne.

W dniu 29 lipca 2019 r., w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Pelplinie, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Gminy Pelplin. Po omówieniu przez kierownika Referatu Społecznego i Promocji Tomasza Czerwińskiego spraw organizacyjno-formalnych dotyczących funkcjonowania Rady, głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła, który złożył gratulacje radnym seniorom oraz podziękował im za zaangażowanie w działalność na rzecz mieszkańców. Podkreślił, że Rada Seniorów stanowi bardzo ważny głos doradczy dla władz miasta, po czym wręczył nowo wybranym członkom Rady akty powołania.

Jednym z najważniejszych punktów obrad były wybory władz Rady Seniorów. W wyniku głosowania Przewodniczącą została Pani Jadwiga Dettlaff, wiceprzewodniczącą Pani Krystyna Gierszewska.

Gratulujemy nowym członkom Rady Seniorów i życzymy wielu ciekawych inicjatyw skierowanych do starszych mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin.

Więcej informacji na temat Rady Seniorów Gminy Pelplin <tutaj>

Wyświetlono: 393

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Powrót do góry