Pakietowe Partnerstwo Publiczno – Prywatne w sektorze drogowym

 

W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła uczestniczył w posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Środowiska Obszaru Metropolitarnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, którego członkiem jest Gmina Pelplin. Konferencja w trybie on-line dotyczyła możliwości wdrożenia Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w inwestycjach drogowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Gmina Pelplin zaangażowała się w powyższy projekt, aby znaleźć dodatkowe i nowoczesne możliwości realizacji zadań związanych z budową i modernizacją dróg zlokalizowanych na naszym terenie. „Zdając sobie sprawę z ogromnego zapotrzebowania na inwestycje drogowe, które pochłaniają i tak niewystarczające na nie środki finansowe, szukamy rozwiązań, które choć częściowo odciążą budżet naszej gminy, a jednocześnie przyczynią się do jeszcze większej intensywności realizowanych w tym zakresie projektów. Pakietowe Partnerstwo Publiczno – prywatne w sektorze drogowym otwiera nowe możliwości i jest nadzieją dla realizacji większej liczby projektów drogowych w znacznie krótszym czasie. Chcemy wykorzystywać każdą szansę, aby pozyskać środki na modernizację dróg w naszej gminie” – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła.

 

Spotkanie swym zakresem obejmowało nie tylko podsumowanie dotychczasowych prac w zakresie przygotowania pakietowego PPP, przedstawiono także analizę  w zakresie możliwej tzw. „rekompensaty publicznoprawnej” mogącej stanowić formę organizowania i finansowania zadań komunalnych dotyczących budowy dróg publicznych. Zdając sobie sprawę z faktu, że jeszcze daleka droga przed nami, liczymy, że uczestnictwo w tym projekcie ostatecznie przyczyni się do realnej poprawy standardu dróg na terenie Gminy Pelplin.

Wyświetlono: 175

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Powrót do góry