Modernizacja dróg wojewódzkich w Gminie Pelplin

Dzięki dobrze układającej się współpracy Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz władz Gminy Pelplin, w okresie letnim oraz jesiennym, na terenie naszej gminy będą trwały remonty nawierzchni odcinków dróg wojewódzkich.

 W pierwszej kolejności rozpocznie się remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 229 na odcinku od Wielkiego Garca do skrzyżowania z Międzyłężem (km 15+445 – 18+480). W zakres remontu wchodzi wykonanie warstwy  wyrównawczej o średniej gr. 3 cm , rozścielenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm oraz wzmocnienie poboczy mieszanką  z kruszyw łamanych po obu stronach drogi oraz odtworzenie oznakowania poziomego.

Na tym nie koniec, gdyż w ramach wygospodarowanych oszczędności w tym samym standardzie planowany jest remont odcinka od skrzyżowania z drogą krajową nr 91 w Rudnie do cmentarza w Wielkim Garcu (km 16+485 – 14+635). Łączna długość odcinków do remontu wynosi 4,185 km.

Poza powyższymi zadaniami, które realizowane mają być na drodze wojewódzkiej nr 229, Zarząd Dróg Wojewódzkich, jest w trakcie wyłaniania wykonawcy na remont w podobnym standardzie drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku Janiszewko – Janiszewo (km 16+700 – 17+900) o długości 1,2 km.

Na etapie ostatnich uzgodnień jest projekt generalnej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 230 z Pelplina do Rajków. Już teraz Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła prowadzi rozmowy i konsultacje z Zarządem Województwa Pomorskiego w sprawie konstrukcji budżetu dla tego jakże istotnego zadania drogowego dla Gminy Pelplin.

Niebawem rozpoczną się również zapowiadane wcześniej remonty trzech odcinków dróg powiatowych na terenie naszej gminy, w których kosztach Gmina Pelplin częściowo partycypuje. Jako partner Powiatu Tczewskiego przeznaczyliśmy na to zadanie 172 tys. zł.

 O przygotowaniach do inwestycji drogowych na drogach gminnych, a także innych projektach partnerskich, nad którymi pracujemy, poinformujemy Państwa niebawem.

Wyświetlono: 526

Drukuj Pobierz PDF

Mogą Cię również zainteresować

Powrót do góry