W Pelplinie oficjalnie otwarto kolejne drogi

Dodano przez Redaktor, 28 grudnia 2018 w Inwestycje, Ogólne
0

Dnia 28 grudnia 2018 odbyło się uroczyste otwarcie nowych i zmodernizowanych dróg na terenie Pelplina. W uroczystości wzięli udział m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Wiceprezes Grupy Lotos Patryk Demski, Radni Rady Miejskiej w Pelplinie, przedstawiciele wykonawcy robót, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz szkół, pracownicy Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin oraz media.

Wydarzenie uświetniło uroczyste nadanie jednej z nowo powstałych dróg nazwy Franciszka Ornassa – wybitnego mieszkańca naszej gminy, pedagoga, żołnierza, patriotę, pośmiertnie odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari. Odsłonięcia tablicy z nazwą ulicy dokonała Pani Teresa Thiel-Ornass wraz z rodziną, którzy wzięli udział w uroczystości.

Poniżej kilka informacji dotyczących otwartych dróg:

W ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Gmina Pelplin pozyskała środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w cięgu ulic: ul. Szpitalna – 215422G, ul. Ks. Bpa Dominika – 215411G, ul. Sportowa – 215419G w Pelplinie”.

Zadanie współfinansowane w 50% ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W wyniku przetargu do realizacji zadania wybrano firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. w Starogardzie Gdańskim. Przebudowy i modernizacje wykonywano na podstawie projektów opracowanych przez firmę „Promar” Mariusz Szyszkowski z Rożentala oraz „Drog – Bud” z Tczewa. Nadzór inwestorski na zadaniu pełnił Pan Mariusz Ćwikliński.

Ogólna wartość zadania wyniosła 4.835.552,71 zł, z czego dotacja wyniosła 2.417 774 zł tj.50 % wartości robót (maksymalne przewidziane w programie dofinansowanie).

Sportowa, Bpa. Dominika, Szpitalna wykonano: – około 820 m dróg o nawierzchni asfaltowej szer. 5,5 m; – około 1.330 m chodników; – około 270 m miejsc postojowych do parkowania równoległego; – około 780 m kanalizacji deszczowej;

Zadanie obejmowało przebudowę układu drogowego – ul. Sportowej (wraz z budową parkingów wzdłuż Stadionu Miejskiego), modernizację ulicy Ks. Bpa Dominika oraz modernizację ulicy Szpitalnej. Należy nadmienić, że wcześniej już trzykrotnie występowano o dofinansowanie przebudowy ulicy Sportowej, nie uzyskując wymaganej liczby punktów. Dopiero w edycji tegorocznej, przy zaprezentowaniu kompleksowego rozwiązania dla trzech ulic, uzyskano dofinansowanie. Ważnym aspektem niniejszego programu była realizacja modernizacji i przebudowy z zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu, tj. zawężeniem szerokości jezdni, wykonanie wpustów drogowych bocznych i w wydzielonych ciekach deszczowych, wyniesione przejścia dla pieszych z oznakowaniem „inteligentnym”, zaprojektowanie miejsca do zatrzymywania się dla autobusów przy stadionie miejskim.

Przebudowa i budowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym ulic: Wybickiego, Szkolna, Klonowa Osiedle Młodych w Pelplinie

Gmina Pelplin była beneficjentem Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W ramach programu zrealizowano zadanie inwestycyjne „Przebudowa i budowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym ulic: ul. Wybickiego -215424G, ul. Szkolna, ul. Klonowa, ul. Osiedle Młodych – 215435G w Pelplinie”.

Zadanie sfinansowane w niemal 80% ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Pozostałe 20% pochodzi z budżetu Gminy Pelplin.

Wartość zadania wyniosła 4.179.961,29 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 3.000.000 zł (71,77% – jedno z najwyższych w całym województwie przy maksymalnym możliwym poziomie 80%). Projekt dróg był autorstwa firmy „Promar” Mariusz Szyszkowski z Rożentala. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S. A. Starogard Gdański, natomiast prace nadzorował Pan Sławomir Rytlewski.

Szkolna, Klonowa, Wybickiego wykonano: – około 880 m dróg o nawierzchni asfaltowej; – około 1.150 m chodników; – około 350 m ciągów pieszo – rowerowych; – około 700 m kanalizacji deszczowej.

Wyżej wymienione drogi zostały zaplanowane przez radnych miejskich już w 2008 roku, gdy podjęto uchwałę o przyjęciu do realizacji plan zagospodarowania przestrzennego, a w nim „rozbudowę układu ulic dojazdowych, stanowiących powiązanie z dotychczasowym, historycznym układem ulic dla zapewnienia wygody, zwartości i czytelności systemu komunikacyjnego”; w roku bieżącym doczekały się one realizacji.

Ulica Szkolna to odcinek drogi od „Biedronki” do tzw. małej obwodnicy Pelplina –ulicy Wybickiego. Drogą tą codziennie uczęszcza do szkoły około 500 dzieci i nauczycieli. Droga stanowi kontynuację ulicy od wykonanej wcześniej na odcinku do sklepu „Biedronka” i „Pepco”. W ramach zadania rozwiązany został problem dojścia i dojazdu do nowej gminnej hali sportowej oraz (chociaż częściowo) problem dowozu dzieci do szkoły, przedszkola i żłobka – dowóz następować będzie nie tylko od strony ulicy Osiedle Młodych, ale również od strony dworca (ul. Wybickiego) i ul. Sambora. Z drogi tej korzystać będzie również jednostka Pogotowia Ratunkowego, wyjeżdżająca do tej pory po wertepach przy szkole.

Ważnym aspektem tej części zadania jest „łącznik”: odcinek ulicy Wybickiego łączący drogę omawianą wyżej z ulicą Sambora (tzw. mała obwodnica Pelplina ułożona z płyt drogowych). Mając na uwadze, że odcinek od planowanego skrzyżowania do zakrętu na drodze płytowej jest własnością prywatnego właściciela i w każdej chwili trzeba będzie ją wykupić lub zamknąć, nowowybudowana droga będzie jedyną drogą alternatywnego dojazdu dla mieszkańców osiedla przy ulicy Dworcowej, dojazdu do ośrodka zdrowia, czy „Biedronki” w przypadku awaryjnego zamknięcia ulicy Mickiewicza, np. w przypadku wypadku gdzieś na długości tej ulicy w centrum miasta. Połączenie ulicy Sambora z ulicą Świerkową stworzy również dogodne warunki dojazdu do targowiska miejskiego i „Biedronki” dla osób dojeżdżających od strony Rajków.

Kolejnym elementem podlegającym dofinansowaniu jest ulica nazwana roboczo „Klonowa” (ulica równoległa do drogi wewnętrznej dojazdowej – ul. Klonowej), obecnie uświetniona nazwiskiem Rajkowskiego darczyńcy – Franciszka Ornassa. Ulica ta w części przylegająca do działek mieszkalno –usługowych została zaprojektowana jako jezdnia z dwustronnymi chodnikami (a więc tak jak stanowił zatwierdzony w 2008 roku plan zagospodarowania przestrzennego), zakończona placem do zawracania – dalszy odcinek drogi wykonany zostanie jako ciąg pieszy o historycznej nawierzchni. Takie rozwiązanie przyjęte w planie wynika ze zwartej zabudowy uniemożliwiającej wykonstruowanie drogi o zgodnych z przepisami parametrach. Droga ta stanowi ważne ogniwo w systemie komunikacyjnym (skrót w kierunku centrum miasta dla mieszkańców osiedla wielorodzinnego) oraz dla rangi projektu – wysoka ocena projektu wynikająca z ułatwienia dostępu do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, itp. dla mieszkańców miasta.