Uroczyste podpisanie umowy na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pelplinie

Dodano przez Redaktor, 24 lipca 2018 w Inwestycje, Ogólne, Ogłoszenia
0

W dniu dzisiejszym pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Tomasz Czerwiński podpisał umowę na realizację projektu pt. „PSZOK w Pelplinie – wzrost eko-świadomości mieszkańców i efektywności segregacji odpadów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.2. „Gospodarka odpadami”.

Przypominamy, że w wyniku rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2. „Gospodarka odpadami” przyznano Gminie Pelplin dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 693 417,43 zł.

Wniosek pt. „PSZOK w Pelplinie – wzrost eko-świadomości mieszkańców i efektywności segregacji został bardzo wysoko oceniony przez Komisję Oceny Projektów i zajął wysoki 2 miejsce.

Już w przyszłym roku na ul. Starogardzkiej (w sąsiedztwie spółki PELKOM) do użytku mieszkańców zostanie oddany nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W zakres inwestycji wchodzi:

  • budowa energooszczędnego budynku z instalacją fotowoltaiczną w której mieścić się będzie biuro obsługi PSZOK, sala edukacyjna, punkt napraw sprzętu RTV, AGD i komputerów oraz miejsce do regeneracji akumulatorów
  • budowa wiaty
  • zagospodarowanie terenu PSZOK m.in. utwardzenie terenu, część zielona z małą architekturą, monitoring, rampa i waga najazdowa
  • wyposażenie obiektu w pojazdy  i urządzenia specjalistyczne
  • wyposażenie w pojemniki i kontenery do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów
  • organizacja działań informacyjno-edukacyjnych