Uroczyste otwarcie wodociągów. Zapraszamy !

Dodano przez Redaktor, 10 stycznia 2018 w Ekologia, Inwestycje, Ogólne, Ogłoszenia, Urząd
0

W dniu 11 stycznia 2018 r. odbędzie się uroczyste otwarcie wodociągów w miejscowościach:

- Rajkowy – Ornasowo: godzina 10:00
- Gręblin – Wielki Garc: godzina 10:30

Jest to kolejna inwestycja pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”, dofinansowanej z funduszy unijnych w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach, priorytetu II – Gospodarska ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014 -2020.