SPROSTOWANIE oczywistej omyłki w ogłoszeniu o pierwszym ograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Pelplin

Dodano przez Redaktor, 28 września 2016 w Ogólne, Ogłoszenia
0

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu o pierwszym ograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Pelplin, ogłoszonym na dzień 06 października 2016 roku o godz. 10.00 w następujący sposób:

Na stronie pierwszej ogłoszenia, w tabeli pod poz. 1 w kolumnie 3 dotyczącej powierzchni działki w ha:

- jest zapis o treści: „0.6880 ha”

- powinno być: „2.0543 ha”.

Pozostałe ustalenia przetargu pozostają bez zmian.

W związku z powyższym załącza się ogłoszenie o pierwszym ograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Pelplin, w prawidłowym brzmieniu.

ogloszenie-o-przetargu-grunty-rolne-poprawione