Spotkanie Lokalnej Grupy Biznesu

Dodano przez Redaktor, 11 grudnia 2013 w Biznes i Gospodarka, Ogólne
0

W dniu 10 grudnia 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie odbyło się  coroczne spotkanie Lokalnej Grupy Biznesu zorganizowane przez Burmistrza  Miasta i Gminy Pelplin Andrzeja Stanucha. Spotkanie miało charakter otwarty, a do udziału w nim zaproszeni zostali  przedsiębiorcy, których firmy posiadają siedzibę na terenie Miasta i Gminy Pelplin.

Po uroczystym przywitaniu wszystkich zgromadzonych gości, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanuch przedstawił informacje na temat aktualnie obowiązujących na terenie  Miasta i Gminy Pelplin stawek podatku od nieruchomości, proponowanych ulg dla przedsiębiorców oraz budżetu Gminy Pelplin na rok 2014. Następnie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Tadeusz Błędzki omówił plany dotyczące utworzeniem bazy terenów inwestycyjnych gminy Pelplin.

W dalszej części spotkania Adam Protasiuk Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza  oraz Natalia Langowska z Powiatowego Centrum Informacyjnego w Tczewie przedstawili informacje na temat możliwości pozyskania funduszy europejskich oraz pozadotacyjnych form wsparcia finansowego w ramach prowadzonej lub otwieranej działalności gospodarczej.

Spotkanie zakończyła krótka dyskusja, w której Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanuch podziękował uczestnikom spotkania za poświęcony czas oraz zaangażowanie w sprawy dotyczące gminy Pelplin.

(RTI)