Ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin

Dodano przez Redaktor, 9 grudnia 2014 w Ogólne, Rada Miejska, Urząd
0

W dniu 8 grudnia 2014 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Pelplinie. Sesję otworzył i przewodniczył  Mirosław Chyła Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie.

Wśród gości obecni byli parlamentarzyści, radni oraz samorządowcy wszystkich szczebli, służby mundurowe, przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, dyrektorzy oraz kierownicy jednostek oświatowych i kulturalnych, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, duchowieństwa oraz mieszkańcy miasta i gminy Pelplin. Po przywitaniu zebranych i sprawach regulaminowych, w drugim punkcie porządku obrad odbyło się ślubowanie nowo wybranego Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Patryka Demskiego. W tej części jako pierwszy głos zabrał Andrzej Stanuch Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, który w swoim wystąpieniu przedstawił informację na temat stanu gminy Pelplin oraz życzył nowo wybranemu Burmistrzowi wielu sukcesów, powodzenia w kierowaniu gminą oraz owocnej współpracy na każdym szczeblu pracy samorządowej.

Następnie Janina Rybicka Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Pelplinie odczytała treść zaświadczenia:

Stosownie do art. 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  — Kodeks wyborczy
(Dz. U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Pelplinie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 30 listopada 2014 roku

PAN
PATRYK JERZY DEMSKI
WYBRANY ZOSTAŁ
BURMISTRZEM MIASTA I GMINY PELPLIN

Realizując porządek obrad burmistrz elekt Patryk Demski  odczytał słowa ślubowania:
„Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.                  

Stwierdzam, że zgodnie z art. 29 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Patryk Demski złożył przed Radą Miejską w Pelplinie ślubowanie i objął obowiązki Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin” – powiedział Mirosław Chyła Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie.

Po okolicznościowym wystąpieniu Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Patryka Demskiego, w którym podziękował on za przybycie zaproszonym gościom oraz podkreślił otwartość, chęć daleko idącej współpracy i zaangażowania w pracę na rzecz samorządu pelplińskiego, głos zabrali zaproszeni goście.

(RM)

Zapraszamy do obejrzenia poniższych relacji: