Rusza rozbudowa świetlicy w Pomyjach

Dodano przez Redaktor, 5 marca 2014 w Ogólne, Urząd
2

Gmina Pelplin rozpoczyna realizację kolejnego zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013). W dniu wczorajszym (4 marca) Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanuch podpisał umowę na realizację zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pomyjach”. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest przedsiębiorstwo „Seb – Invest” z Rożentala. W uroczystości podpisania umowy wzięli udział: Mariusz Paluchowski – pełnomocnik firmy wykonawcy, Zastępca Burmistrza Tadeusz Błędzki, Skarbnik Gminy Maria Sławińska oraz Inspektor ds. inwestycji Mirosława Sielska.

Zaraz po podpisaniu umowy odbyło się wprowadzenie na plac budowy, w którym oprócz wspomnianych już Mirosławy Sielskiej i Mariusza Paluchowskiego uczestniczyła Sołtys Sołectwa Pomyje Joanna Żuraw. Ustalony został wstępny harmonogram pierwszych prac, wykonawca wejdzie na plac budowy już w najbliższych dniach.

Warto przy okazji poświęcić kilka słów na sam zakres zadania. Rozbudowa świetlicy w Pomyjach obejmuje nie tylko dobudowę nowej części świetlicowej. Istniejąca świetlica zostanie gruntownie przebudowana, podobnie jak pomieszczenia po byłym sklepie. Obiekt w całości służyć będzie na potrzeby kulturalno – rozrywkowe wszystkich mieszkańców sołectwa Pomyje. Przy obiekcie wybudowany zostanie parking, świetlica będzie doposażona dodatkowymi stołami i krzesłami. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca października bieżącego roku, jej koszt wynosi około 300 tys. zł, a dofinansowanie unijne 176.722 zł.