Rusza projekt „Nowa Perspektywa”

Dodano przez Redaktor, 29 lipca 2014 w Ogólne
0

29 lipca 2014 r. ruszy rekrutacja do Projektu „Nowa perspektywa” realizowanego na terenie województwa pomorskiego przez Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem. Celem projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia 45 osobom, poprzez pomoc w podjęciu działalności gospodarczej lub zdobycia nowego zawodu.

Dla kogo?

Projekt adresowany jest do osób w wieku 18-64 lat, zamieszkałych w województwie pomorskim, które:

 • utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, w okresie ostatnich 6 m-cy,
 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub służbowego z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy,
 • są zagrożone zwolnieniem z pracy przyczyn niedotyczących pracownika.

Cel projektu

Celem projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia 45 osobom, poprzez pomoc w podjęciu działalności gospodarczej lub zdobycia nowego zawodu. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość:

 • Podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w kompleksowym wsparciu szkoleniowo – doradczym;
 • Zmniejszenia bariery związanej ze zdobyciem środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez wsparcie kapitałowe za pomocą dotacji inwestycyjnej oraz wsparcie pomostowe;
 • Zwiększenie szans na znalezienie pracy poprzez szkolenia przekwalifikowujące, staże zawodowe oraz doradztwo psychologiczne i specjalistyczne doradztwo zawodowe.

Projekt jest podzielony na dwie ścieżki:

Ścieżka I:

 1. Indywidualne wsparcie doradcze
 2. Indywidualne wsparcie psychologiczne
 3. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 4. Szkolenie „Kompetencje na miarę potrzeb” z zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy m.in. sztuka negocjacji, autoprezentacja
 5. Indywidualne szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb każdego Uczestnika, zakończone uzyskaniem certyfikatu
 6. 6-cio miesięczne płatne staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia w nowym zawodzie

Dla Uczestnika Projektu, będącego pracownikiem przewidzianym do zwolnienia lub zagrożonym zwolnieniem planowane jest wsparcie finansowe w postaci:

 1. dodatku szkoleniowego podczas udziału w szkoleniu „Kompetencje na miarę potrzeb” oraz w indywidualnym szkoleniu zawodowym w wysokości 5,28 zł za godzinę szkolenia;
 2. stypendium stażowego w wysokości 2.110,40 zł (brutto) miesięcznie. Czas trwania stażu to 6 miesięcy;
 3. zwrotu kosztów dojazdu w wysokości do 40 zł za jednorazowy przejazd z miejsca zamieszkania na szkolenia/doradztwa i powrót. W przypadku zwrotu kosztów przejazdu podczas odbywania stażu kwota ta wynosi do 400 zł.

Dla Uczestnika Projektu, będącego osobą bezrobotną przewidziane jest wsparcie finansowe w postaci:

 1. dodatku szkoleniowego podczas udziału w szkoleniu „Kompetencje na miarę potrzeb” oraz w indywidualnym szkoleniu zawodowym w wysokości 8,69 zł za godzinę szkolenia;
 2. stypendium stażowego w wysokości 2.110,40 zł (brutto) miesięcznie. Czas trwania stażu to 6 miesięcy;
 3. zwrotu kosztów dojazdu w wysokości do 40 zł za jednorazowy przejazd z miejsca zamieszkania na szkolenia/doradztwa i powrót. W przypadku zwrotu kosztów przejazdu podczas odbywania stażu kwota ta wynosi do 400 zł.

Dla Uczestnika Projektu, będącego osobą nieaktywną zawodowo przewidziane jest wsparcie finansowe w postaci:

 1. stypendium stażowego w wysokości 2.110,40 zł (brutto) miesięcznie. Czas trwania stażu to 6 miesięcy;
 2. zwrotu kosztów dojazdu w wysokości do 40 zł za jednorazowy przejazd z miejsca zamieszkania na szkolenia/doradztwa i powrót. W przypadku zwrotu kosztów przejazdu podczas odbywania stażu kwota ta wynosi do 400 zł.

Ścieżka II:

 1. Indywidualne wsparcie doradcze
 2. Indywidualne wsparcie psychologiczne
 3. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 4. Szkolenie „Podstawy przedsiębiorczości”
 5. Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, które obejmuje:
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (jednorazowej dotacji inwestycyjnej) w wysokości nie wyższej niż 40.000,00 zł. na osobę,
  • podstawowe wsparcie pomostowe (pokrycie kosztów administracyjnych, ZUS) wypłacane w kwocie nie wyższej niż 1.600 zł przez okres 6 miesięcy,
  • specjalistyczne doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji.

Dla Uczestnika Projektu, będącego pracownikiem przewidzianym do zwolnienia lub zagrożonym zwolnieniem planowane jest wsparcie finansowe w postaci:

 1. dodatku szkoleniowego podczas udziału w szkoleniu „Podstawy przedsiębiorczości” w wysokości 5,28 zł za godzinę szkolenia;
 2. zwrotu kosztów dojazdu w wysokości do 40 zł za jednorazowy przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia/doradztwa i powrót.

Dla Uczestnika Projektu, będącego osobą bezrobotną przewidziane jest wsparcie finansowe w postaci:

 1. dodatku szkoleniowego podczas udziału w szkoleniu „Podstawy przedsiębiorczości” w wysokości 8,69 zł za godzinę;
 2. zwrotu kosztów dojazdu w wysokości do 40 zł za jednorazowy przejazd z miejsca zamieszkania na szkolenia/doradztwa i powrót.

Dla Uczestnika Projektu, będącego osobą nieaktywną zawodowo przewidziane jest wsparcie finansowe w postaci:

 1. zwrotu kosztów dojazdu w wysokości do 40 zł za jednorazowy przejazd z miejsca zamieszkania na szkolenia/doradztwa i powrót.

Osoby zainteresowane projektem więcej informacji uzyskają <tutaj>