Rozstrzygnięcie rekrutacji w ramach projektu „Cyfrowy Pelplin”

Dodano przez Redaktor, 6 sierpnia 2014 w Ogólne
1

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 91/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 16.07.2014 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 96/2014 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie wyłonienia uczestników projektu pod nazwą „Cyfrowy Pelplin – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Pelplin” realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 informuje, że w dniu 04.08.2014 r. odbyła posiedzenie, na którym oceniono wszystkie wnioski złożone w naborze trwającym od 17 do 31.07.2014 r..

W ramach naboru wpłynęły 32 formularze zgłoszeniowe, z czego 25 spełniło kryteria formalne i merytoryczne.

Lista potencjalnych Uczestników projektu oraz kandydatów niezakwalifikowanych znajduje się poniżej w plikach do pobrania. Listy te, zgodnie z założeniami Regulaminu rekrutacji oraz w/w Zarządzeń, ułożone są według kolejności alfabetycznej.

Lista_osób_zakwalifikowanych

Lista_osób_niezakwalifikowanych

logo_cyfrowy_pelplin_unijne