Rozpoczynamy kolejne gminne inwestycje

Dodano przez Redaktor, 29 października 2018 w Ogólne, Ogłoszenia
0

W dniu 29 października 2018 r. (poniedziałek) w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin została podpisana kolejna umowa na realizację inwestycji w Gminie Pelplin. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rozpoczynamy modernizację budynku przedszkola przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach. Umowa została uroczyście podpisana w Sali Ślubów Urzędu przez pełniącego funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Tomasza Czerwińskiego oraz Mariusza Paluchowskiego – pełnomocnika firmy „SEB – INWEST” z Pelplina, która to spośród czterech ofert złożyła najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym.

W ramach zadania zostanie wykonany remont pomieszczeń budynku przedszkolnego, wymiana instalacji wewnętrznych oraz termomodernizacja budynku, zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem stanowiącymi załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy wykonawczej. Wartość zadania wynosi 471.781 zł brutto. Jest to zadanie dwuletnie, podzielone zostało przede wszystkim ze względu na finanse gminne. Zakłada się, że zostanie ono zakończone na samym początku 2019 r.

Kolejną inwestycja, którą rozpoczynamy realizować, to: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek A i B Urzędu Miasta i Gminy Pelplin”. Wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego jest firma „SEB – INWEST” z Pelplina. Wartość zadania wynosi 658.050 zł, z czego 85% pochodzi ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.