Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Zmiana Roli – Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa” | www.pelplin.pl

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Zmiana Roli – Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa”

Dodano przez Redaktor, 20 marca 2014 w Ogólne, Ogłoszenia
0

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. rozpoczęła rekrutację do projektu „Zmiana Roli – Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Projekt adresowany jest do osób, które:

 • są pełnoletnie
 • zamieszkują na terenie województwa pomorskiego,
 • są rolnikami tzn. osobiście i na własny rachunek prowadzą działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym
 • są domownikami tzn. osobami bliskimi rolnikowi, pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkującymi na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie i stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związane z rolnikiem stosunkiem pracy,
 • zamierzają w przyszłości podjąć zatrudnienie na obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub podjąć poza rolniczą działalność gospodarczą.

Do projektu zostanie przyjętych 108 osób (w tym 60 kobiet i 48 mężczyzn).

W ramach projektu oferowane jest:

 • Indywidualne Doradztwo Zawodowe – 6 godzin spotkań z doradcą zawodowym,
 • Szkolenie „Poznaj siebie”, które zakłada rozpoznanie własnych predyspozycji i celów zawodowych, a co za tym idzie pomoc w wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej (32 godz.)
  • oraz kursy zawodowe do wyboru:
  • Księgowość wspomagana komputerem,
  • Pracownik administracyjno – biurowy
  • Kurs na prawo jazdy kategorii C wraz z egzaminem,
  • Kurs operatora koparko – ładowarki,
  • Kurs spawania podstawowego wraz z egzaminem,
  • Kurs opiekuna nad osobami zależnymi wraz z egzaminem.

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają:
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. Oddział w Słupsku
ul. Juliana Tuwima 23/6, 76-200 Słupsk tel. 781 147 251 email. w.arcimowicz@zgd.com.pl
www. http://www.zmianaroli-zgd.com.pl/