Rok 2018 Rokiem Polski Niepodległej w Gminie Pelplin

Dodano przez Redaktor, 3 stycznia 2018 w Ogólne, Rada Miejska, Uroczystości w Pelplinie
0

Zgodnie z przyjętą przez radnych Rady Miejskiej w Pelplinie – Uchwałą, Rok 2018 został ustanowiony Rokiem Polski Niepodległej w Gminie Pelplin.
W świadomości zbiorowej Polaków, Święto Niepodległości funkcjonuje jako jedno z najważniejszych wydarzeń w historii. Dlatego też, przypadające w 2018 roku, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do wspólnego świętowania tego radosnego Jubileuszu w jedności i pojednaniu oraz zachętą do budowania wspólnej przyszłości.

Samorząd Gminy Pelplin chcąc upamiętnić pokolenia Polaków, którzy wspólnym wysiłkiem militarnym, politycznym, gospodarczym i społecznym stworzyli podwaliny nowoczesnego państwa, postanowił o ustanowieniu Roku 2018 – Rokiem Polski Niepodległej. W ten sposób chce zachęcić społeczność lokalną do szerzenia takich wartości jak: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.

Ponadto Gmina Pelplin ustanawiając Rok 2018 – Rokiem Polski Niepodległej, wspiera działania podejmowane przez Sejm RP, który uchwałą z dnia 25 maja 2017 r. ustanowił Rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Jednocześnie Rok Polski Niepodległej ma sprzyjać podejmowaniu działań o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym, przygotowujących do godnego celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci
i tradycji rodzinnej, lokalnej i regionalnej.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Pelplin do podejmowania działań związanych z szerzeniem patriotyzmu, opartych na szacunku dla innych kultur i języków, włączanie się do radosnego świętowania rocznicy odzyskania niepodległości oraz kształtowania międzypokoleniowej solidarności.

Poniżej prezentujemy logo, które w bieżącym roku umieszczane będzie na materiałach Gminy Pelplin.