PSE szukają wykonawców dla czterech linii przesyłowych

Dodano przez Administrator, 12 lutego 2013 w Biznes i Gospodarka, Ogólne
0

Polskie Sieci Elektroenergetycznie ogłosiły przetargi na budowę czterech linii przesyłowych.

Pierwszy z przetargów dotyczy budowy linii 400 kV Pelplin-Grudziądz Węgrowo wraz z budową stacji 400/(220)/110 kV Pelplin i instalacją transformatora 220/110 kV. Szacowana długość linii wynosi 67,5 km.

Zamawiający zakłada, że inwestycja będzie realizowana w terminie od 3 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2018 r. Wadium ustalono na 9,8 mln zł, termin składania ofert mija 22 marca.

Drugi z przetargów przewiduje budowę linii 220kV Glinki-Recław o szacunkowej długości ok. 49,1 km. Prace mają być realizowane w terminie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 października 2018 r. Wadium wynosi 3,2 mln zł, a oferty można składać do 21 marca.

Trzeci przetarg dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew o długości ok. 131 km. Inwestycja ma być prowadzona w terminie od 3 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2019 r. Wadium wynosi 13 mln zł, a oferty można składać do 18 marca.

Ostatnie z postępowań obejmuje budowę linii 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów o długości 90 km. Na realizację inwestycji zwycięzca przetargu będzie miał 67 miesięcy. Wadium wynosi 8 mln zł, a termin składania ofert mija 27 marca.

We wszystkich przetargach kryterium wybory najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

PSE, zgodnie z przyjętym planem zamierzeń inwestycyjnych, w latach 2013-2017 planuje przeznaczyć na inwestycje związane z budową, rozbudową i modernizacją sieci przesyłowych łączną kwotę 9,9 mld zł.

Efektem realizacji wszystkich zamierzeń inwestycyjnych ujętych w planie na lata 2013-2017 ma być blisko 4,7 tys. km nowych torów prądowych 400 kV, ponad 800 km modernizowanych torów prądowych 400 kV, blisko 270 km nowych torów prądowych 220 kV oraz prawie 1,2 tys. km modernizowanych torów prądowych 220 kV.

 

(źródło: http://budownictwo.wnp.pl)