PRZYPOMINAMY O PŁATNOŚCI OPŁATY OD POSIADANIA PSA

Dodano przez Redaktor, 6 lutego 2018 w Ogólne, Ogłoszenia
0

Zgodnie z Uchwałą Nr X/73/07 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia  28 listopada 2007 roku przypominamy, że wysokość stawki opłaty od posiadania psa wynosi 30,00 zł rocznie, którą należy wnieść do tut. urzędu w terminie  do dnia 31 marca 2018r.
W przypadku nabycia psa po terminie- w ciągu jednego miesiąca od daty nabycia.

Płatności należy dokonać na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, Bank Spółdzielczy Skórcz/Oddział  Pelplin ul. Mickiewicza 8, nr 89-8342-0009-2000-0358-2000-0003.

Niniejszym, prosimy o aktualizację stanu ilości posiadania/nabycia/nie posiadania psa zgłoszonego wcześniej do tut. urzędu, na podstawie złożenia oświadczenia w sprawie opłaty od posiadania psów (poniżej druk oświadczenia).

druk oświadczenia