Przypominamy o opłacie za posiadanie psa

Dodano przez Redaktor, 20 marca 2017 w Ogólne, Ogłoszenia
0

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr X/73/07 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 28 listopada 2007 roku na terenie gminy Pelplin obowiązuje opłata od posiadania psów

  • opłata jest płatna z góry, bez wezwania w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego
  • podstawowa stawka opłaty wynosi 30 zł rocznie za jednego psa
  • gdy pies został nabyty po 31 marca roku kalendarzowego opłatę uiszcza się w ciągu jednego miesiąca od daty jego nabycia, w pełnej wysokości
  • w przypadku nabycia psa po dniu 30 czerwca roku kalendarzowego, opłata wynosi połowę stawki podstawowej
  • opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy gminy Pelplin BS Skórcz O/Pelplin 89 8342 0009 2000 0358 2000 0003 lub u inkasentów – sołtysów sołectw gminy Pelplin

 Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych opłaty od posiadania psów nie pobiera się m.in. od:

  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
  • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.