Przydatne wnioski i oświadczenia

Przydatne wnioski i oświadczenia

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:

Wniosek_

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:

Wniosek

Oświadczenie organizatora_imprezy

Oświadczenie właściciela terenu

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów:

Oświadczenie_o_obrocie_alkoholem

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego figurowania wpisu w bazie archiwalnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin:

Wniosek_

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

Wniosek – licencja

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego taksówką osobową:

Wniosek_- zawieszenie

Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

Wniosek_