Transport wyborcy niepełnosprawnego do lokalu wyborczego

Dodano przez Redaktor, 23 maja 2014 w Ogólne, Wybory Europarlament 2014
0

W związku ze zbliżającymi się wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r., informujemy, że Urząd Miasta i Gminy Pelplin dysponuje specjalistycznym środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. W związku z tym istnieje możliwość zorganizowania przewozu wyborcy niepełnosprawnego z miejsca jego zamieszkania do lokalu wyborczego właściwego ze względu na ujęcie tego wyborcy w spisie wyborców sporządzonym dla danego obwodu głosowania.

Zgłoszenia takiej potrzeby można dokonywać za pośrednictwem członka rodziny względnie znajomego osoby niepełnosprawnej lub telefonicznie: do dnia 23 maja 2014 r. tj. do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.:
wtorek od 7:30 do 15:30
środa od 7:30 do 16:00
czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 15:00

w biurze ewidencji ludności, Plac Grunwaldzki 4, II piętro, pokój 28, tel. 58-536-00-50.

w dniu 24 maja 2014r. (sobota) od godz. 8:00 do 16:00 w biurze ewidencji ludności Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, II piętro, pokój 28, tel. 58-536-00-50;

w dniu 25 maja 2014r. (niedziela), tj. w dniu wyborów od godz. 7:00 do 19:00,w sekretariacie Urzędu Miasta i  Gminy Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, tel. 58-536-12-61; jak również bezpośrednio członkom właściwej Obwodowej Komisji Wyborczej.