Przedsiębiorco – przyłącz się do Pelplińskiej Karty Dużej Rodziny

Dodano przez Redaktor, 31 lipca 2015 w Karta Dużej Rodziny, Ogólne, Ogłoszenia
1

Jak przystąpić do Programu „Pelplińska Karta Dużej Rodziny”?

Do Programu może przystąpić każda firma działająca na terenie Miasta i Gminy Pelplin w każdym momencie jego trwania (poniżej wzór deklaracji partnerstwa). Firma uczestnicząca w programie udziela rabatów na swoje usługi i produkty, w zamian posługuje się specjalnym oznakowaniem, dzięki czemu zyskuje wizerunek przyjazny rodzinie. Wielkość rabatów, rodzaj ulg, promocji zależy od podmiotu je udzielającego.

Uprawnionych do posiadania Karty na terenie Miasta i Gminy Pelplin jest ponad 300 rodzin, zatem Firma uczestnicząca w Programie zyskuje grono potencjalnych klientów.

Co powinien zrobić przedsiębiorca, który chce przystąpić do Programu?

  • określić jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści może zaoferować rodzinom wielodzietnym.
  • zgłosić intencję przystąpienia do Programu wysyłając maila (sprawyspołeczne@pelplin.pl promocja@pelplin.pl  ) i określić zakres proponowanych zniżek.
  • podpisać porozumienie określające warunki współdziałania

Miasto zobowiązuje się do:

- opublikowania rodzaju i wysokości ulg i zniżek oraz znaków firmowych i danych teleadresowych Partnera (firmy) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin,

- publikację w wydawnictwach promocyjnych Miasta oraz w ramach prowadzonych akcji promocyjnych,

Program „Pelplińska Karta Dużej Rodziny” pozwala na przystąpienie do niego podmiotów na zasadach suwerenności stron i partnerstwa.

Celem przystąpienia do Programu podmiot zainteresowany winien złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin, Deklarację Partnerstwa ( w załączniku).

Przystąpienie do Programu w charakterze partnera następuje na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Pelplin

Podmioty, które przystąpią do Programu mogą posługiwać się spójną identyfikacją wizualną Programu, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych.

Zachęcamy przedsiębiorców do przystąpienia do Programu „Pelplińska Karta Dużej Rodziny”.

w załączeniu: Deklaracja partnerstwa KDR