Promocja książki Przemysława Dakowicza „Afazja polska 2″