Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły

Dodano przez Redaktor, 11 grudnia 2015 w Ogólne, Ogłoszenia
0

Informujemy, iż dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zgodnie z art. 88s ust. 3 pkt. 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469), pragnie zawiadomić o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki.

W celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa Dyrektor RZGW w gdańsku zaprasza wszystkich zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa i włączenia się w prace nad tym dokumentem.

Poniżej zamieszczamy obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku: obwieszczenie_30_11_2015

Formularz składania uwag i wniosków: formularz

Więcej informacji dotyczących Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły odnajdą Państwo w broszurce: BROSZURA