Projekt edukacyjny „Postaw na słońce”

Dodano przez Redaktor, 11 października 2018 w Ogólne, Ogłoszenia
0

Fundacja Banku Ochrony Środowiska już po raz piąty organizuje ogólnopolski, szkolny projekt edukacyjny „Postaw na Słońce”. Uczniowie mogą wziąć udział w dwóch konkursach – badawczym i filmowym. Konkursy przeznaczone są dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Projekt „Postaw na Słońce” ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

W konkursie badawczym może wziąć udział jeden zespół ze szkoły, składający się z maksymalnie 10 uczniów (mogą być to uczniowie różnych klas) i nauczyciela. Konkurs dzieli się na dwa etapy. W pierwszym, uczniowie zdobywają wiedzę o produkcji energii, efektywności energetycznej, OZE i fotowoltaice oraz przygotowują, według wskazań, uproszczone projekty mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych. W etapie drugim przekazują swoją wiedzę pozostałym uczniom w szkole i mieszkańcom swojej miejscowości przez organizację akcji promocyjnych, apeli i konferencji.
Szczegóły i zasady konkursu badawczego dostępne są na stronie: www.postawnaslonce.pl

W konkursie filmowym może wziąć udział dowolna liczba maksymalnie 6-osobowych (5 uczniów i nauczycieli) drużyn ze szkoły. Ich zadaniem będzie przygotowanie scenariusza, a następnie nakręcenie dwuminutowego filmu o mikroinstalacjach OZE. Film może mieć formę reportaży, spotu reklamowego, animacji czy krótkiej fabuły – forma jest dowolna.

Szczegóły i zasady konkursu filmowego dostępne są na stronie: www.filmeko.pl