Program wyrównywania różnic między regionami II

Dodano przez Administrator, 4 lipca 2012 w Ogólne
0

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2012 roku wraz z wykazem powiatów leżących w podregionach spełniających warunki programu oraz ustalił ostateczny termin na składanie wniosków i wystąpień przez samorządy powiatowe i wojewódzkie do oddziałów Funduszu.

 

Beneficjanci zainteresowani możliwością uzyskania dofinansowania proszeni są o składanie wniosków w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie w terminie do dnia 16 lipca 2012r. 

 

W 2012 roku Beneficjenci „Programu wyrównywania różnic między regionami II” będą mogli składać wnioski w ramach następujących obszarów:
1)   obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
2)   obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
3)    obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
4)    obszar D – likwidacja barier transportowych,
5)    obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
6)    obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich.
7)    obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Wysokość dofinansowania ze środków PERON na realizację każdego projektu w ramach:
- obszarów A, B, C. D – nie może przekroczyć 60% kosztów jego realizacji,
- obszaru E – nie może przekroczyć 25% kosztów jego realizacji,
- obszaru G – nie może przekroczyć 50% kosztów jego realizacji.
 

Procedury realizacji programu – „Program wyrównywania różnic między regionami II” oraz niezbędne załączniki znajdą Państwo <tutaj>
 

Dodatkowe informacje związane z realizacją Programu można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych o PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie Tel. (58) 77 34 914, (58) 77 34 917, (58) 77 34 913, (58) 77 34 916.