Pliki do pobrania – Odpady

Pliki do pobrania:

  • Regulamin utrzymania czystości w Gminie Pelplin <klik>
  • Wzór deklaracji <klik>
  • Załącznik do deklaracji – Karta Dużej Rodziny <klik>
  • Harmonogram wywozu nieczystości <klik>
  • Rejestr Działalności Regulowanej <klik>
  • Uzyskane poziomy recyklingu za rok 2014 w Gminie Pelplin <klik>
  • Uzyskane poziomy recyklingu za rok 2015 w Gminie Pelplin <klik>
  • Uzyskane poziomy recyklingu za rok 2016 w Gminie Pelplin <klik>
  • Uzyskane poziomy recyklingu za rok 2017 w Gminie Pelplin <klik>
  • Nowa firma wywożąca odpady komunalne <klik>