Pierwszy wyrok eksmisyjny dla osób nie płacących czynszu za mieszkania komunalne – będą kolejne

Dodano przez Redaktor, 2 kwietnia 2014 w Ogólne, Urząd
0

We wtorek 1 kwietnia 2014 roku zapadł pierwszy wyrok o eksmisje z gminnego lokalu mieszkalnego. Osoby, których wyrok dotyczy, będą musiały przeprowadzić się do wskazanego im lokalu o znacznie niższym standardzie, znajdującego się poza miastem. Gmina Pelplin jako właściciel lokali oraz Spółka „Pelkom”, która jest administratorem mieszkaniowego zasobu gminy, podjęły wspólną decyzję o rozpoczęciu procesu występowania do Sądu Rejonowego w Tczewie Wydział I Cywilny o eksmisję najbardziej uciążliwych najemców. Czynnikami branymi pod uwagę są między innymi: wysokość zadłużenia, przyczyny powstania zadłużenia, zachowanie wobec innych mieszkańców w danym budynku, stan techniczny w jakim najemca utrzymuje  zajmowany lokal, ignorowanie i lekceważenie pism dotyczących zadłużenia i proponowanych rozwiązań dotyczących jego spłaty.

Zadłużeni najemcy, którzy chcą uniknąć otrzymania pozwu o eksmisje, muszą rozpocząć spłatę zadłużenia poprzez dokonywanie bieżących opłat oraz ustalenie z Administratorem harmonogramu spłaty zadłużenia. Nieodzownym warunkiem uniknięcia eksmisji jest przestrzeganie regulaminu porządku domowego oraz dbałość o stan techniczny zajmowanego lokalu.