Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie edukacji

Dodano przez Redaktor, 21 stycznia 2016 w NGO, Ogólne, Ogłoszenia
0

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2016 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie edukacji.

Oferty konkursowe należy składać do 29 stycznia 2016 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 bądź za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „KONKURS – Organizacje pozarządowe – Edukacja – NIE OTWIERAĆ”.

Oferty należy składać na formularzu określonym w załączniku Nr 2 do Uchwały.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie grantowym na rok 2016

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

załącznik nr 2- oferta 2016 – formularz oferty na 2016